بررسی پراکنش ذرات کنسانتره آهن از محل دپو کنسانتره آهن با استفاده از مدل AERMOD در شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 417

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESND-5-1_002

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

معدنکاری و صنایع وابسته به مواد معدنی در ارتباط نزدیک با محیط زیست قرار دارند. تاثیرات محیط زیستی این صنایع باید به نوعی کنترل و مدیریت شوند که کمترین اثرات منفی را بر روی محیط زیست و انسان داشته باشند. آلودگی هوا یکی از چالش های عمده و ناشی از حضور مواد نامطلوب در هوا است که اثرات زیان باری بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده خواهد داشت. با توجه به اینکه اندازه گیری در هر زمان و مکان امکان پذیر نیست، مدل های پخش آلودگی هوا ابزار توانمندی برای تخمین میزان آلاینده های هوا جهت مدیریت منابع و تصمیم گیری در مورد استراتژی های کاهش آلودگی در این نقاط هستند. مدل AERMOD یکی از مدل های ارجح و پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست امریکا بوده است و امروزه کاربرد وسیعی در مدل سازی پخش آلودگی هوا دارد. در این پژوهش، پراکنش ذرات کنسانتره آهن ناشی از انباشت کنسانتره آهن در معدن گهرزمین سیرجان شبیه سازی شده است. این شبیه سازی با استفاده از مدل AERMOD در منطقه ای به مساحت ۱۰×۱۰ کیلومترمربع در هر یک از دو جهت x و y در دوره آماری یک ساله ۲۰۱۹ برای متوسط های زمانی ۲۴ ساعته و یک ساله بررسی گردید. سپس غلظت های شبیه سازی شده با استاندارد سازمان محیط زیست امریکا EPA مقایسه شدند.

کلیدواژه ها:

غلظت ذرات کنسانتره آهن ، معدن سنگ آهن گهر زمین سیرجان ، مدل سازی AERMOD ، مدل ANP ، DEMATEL

نویسندگان

سعید متصدی زرندی

دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

بهاره کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

خسرو اشرفی

دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران

سهیلا خداکریم

دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یوسف رشیدی

استادیار گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

ساره یعقوبی پور

رییس واحد بهداشت محیط و محیط زیست شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان