حسابداری منابع انسانی (نمونه موردی: شهرداری مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB10_115

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

منابع انسانی یکی از مهم ترین دارایی سازمان ها می باشد. منابع انسانی در واقع، انرژی، مهارت، استعداد و دانشکارکنان بطور بالقوه است که می توان از آنها، برای تولید کالا وارائه خدمات مفید، استفاده کرد. حسابداری منابعانسانی نیز، روند شناسایی و اندازه گیری داده هایی درباره منابع انسانی است که، اطلاعات حاصل از آن را دراختیارعلاقه مندان قرار می دهد . اهمیت حسابداری منابع انسانی به حدی است که علاوه بر موافقان، مخالفان نیزبه آن اذعان دارند، بنابراین باید راهی بیابیم تا بتوان منابع انسانی را بصورت دقیق و عینی در صورت های مالیانعکاس داد. هدف این مقاله ارائه اطلاعاتی در زمینه حسابداری منابع انسانی، تاریخچه، مزایا، اهمیت، مدل ها وآینده این امر مهم می باشد. نتایج پژوهش نشان داد اهمیت منابع انسانی روز به روز افزوده تر می شود و لزومتعیین ارزش و هزینه آن برای سازمان های و شرکت ها امری ضروری در حیات سازمان ها می باشد، چه بسا کهبسیاری شرکت ها از اطلاعات حسابداری منابع انسانی برای تصمیم گری های مدیریت، سرمایه گذاری و غیره استفادهمی کنند

کلیدواژه ها:

حسابداری منابع انسانی ، HRA ، مدل های حسابداری منابع انسانی ، شهرداری مشهد

نویسندگان

سید علی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد، ایران

آیدا مباشری

کارشناسی ارشد عمران، کارشناس عمران، شهرداری مشهد، ایران

رضا رامشینی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، رئیس اداره امور قراردادها و پیمان ها، شهرداری مشهد، ایران

ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد، ایران