بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی شهرداری جیرفت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB10_051

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مستقیم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی شهرداری جبرفت انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از آنجا که به جمع آوری اطلاعات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و توصیف وضعیت موجود می پردازد، از نوع پیمایشی و از طرفی با توجه به اهداف تحقیق به سنجش رابطه میان متغیرها می پردازد، از نوع همبستگی است. این تحقیق درمحدوده مکانی شهرستان جیرفت انجام پذیرفت و جامعه آماری را کارکنان شهرداری جیرفت به تعداد ۶۵ نفر تشکیل دادند. نتایج نشان داد سیستم اطلاعات حسابداری و مولفه های آن (بر عملکرد مالی شهرداری جیرفت تاثیرمثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر سیستم اطلاعات حسابداری حدود ۶۰ درصد از تغییرات عملکرد مالی را پیش بینی می کنند. و ابعاد سیستم طلاعات حسابداری به غیر از مولفه های مدیریت بهای تمام شده، تجزیه و تحلیل حوزه های مختلف مالی، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف و سرمایه گذاری و انتخاب پروژه جمعا حدود ۷۴ درصد از تغییرات عملکرد مالی شهرداری جیرفت را پیش بینی می کنند.

نویسندگان

سمیه فاریابی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت

کاظم شمس الدینی

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان