ارزیابی الگوی مدیریت کاهش هزینه ها در پروژه های عمرانی با استفاده از روش SVR

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

69

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_001

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

اولین – بحث در کاهش هزینه ، شناخت هزینه است و حتی مطرح می شود که خود شناخت هزینه ها باعث کاهش هزینه ها می گردد. در گذشته هزینه ها را به دو دسته هزینه مستقیم و غی ر مستقیم تقسیم م ی کردند. ولی چندی است که در تقسیم بندی هزینه ، علاوه بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ، هزینه ها ی نسبی نیز تعریف شده اند . در این مقاله ارزیابی و تدوین شاخصهای کاهش هزینه در پروژه های عمرانی از دیدگاه کنترل پروژه با استفاده از تحلیل آماری و ابزار پرسش نامه اقدام شده است. همچنین در نهایت بر اساس مدل SVR اقدام به پیش بینی اولویت بندی شاخص های موثر بر زمان و هزینه در مدیریت کاهش هزینه های عمرانی اقدام گردید. بر اساس مدل SVR مهم ترین اولویت ها برای شاخص زمان در مدیریت کاهش هزینه های عمرانی شهری شامل ارائه نرخ های غیر متعارف و پایین توسط پیمانکار، کامل نبودن تیم اجرایی پروژه و عدم شناسایی دقیق و ارزیابی ریسک های پروژه می باشد. همچنین مهم ترین اولویت ها برای شاخص هزینه در مدیریت کاهش هزینه های عمرانی شهری عبارت است از عدم هماهنگی بین کارفرما و پیمانکارو نیز عدم تصمیم گیری سریع و بموقع در حین مراحل اجرایی.

نویسندگان

امیرانوری
امیر انوری

کارشناس ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس، پردیس، ایران

رامینانوری
رامین انوری

کارشناس ارشد عمران مدیریت سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مرا غه، ایران