تحلیل نشست و توزیع تنش در خاک زیر پی سطحی گسترده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF07_095

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پی سطحی گسترده در پروژه های عمرانی زیاد مورداستفاده قرار میگیرد. فهم صحیح از نحوه نشست و توزیع تنش در خاک زیر این نوع پی مهندس سازه را در طراحی کمک میکند. در این تحقیق یک پی دایرهای سطحی گسترده با قطر ۲۰ متر در نرم افزار PLAXIS۲D و PLAXIS۳D با روشهای مختلف مدلسازی شده و خروجی های نشست و توزیع تنش زیر مرکز و گوشه های پی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد نشست پی به صورت کاسه ای بوده و مقدار آن در مرکز با نتایج فرمولهای تئوری نزدیکی دارد لیکن در گوشه ها نتایج همخوانی ندارد که این موضوع اهمیت مدلسازی عددی و عدم اکتفا به نتایج محاسبات تئوری در پروژه های مهم را نشان میدهد. توزیع تنش در خاک زیر پی با مدل رفتاری موهر-کولومب تطابق خوبی با فرمولهای تئوری دارد. در مدلسازی پی در نرم افزار PLAXIS استفاده از ابزار حجمی یا Plate تفاوتی در نتایج ایجاد نمیکند. استفاده از مدلسازی سه بعدی در شرایطی که میتوان از مدلسازی دوبعدی استفاده کرد، کمکی به تدقیق نتایج نمیکند.

نویسندگان

محمدهادی بهلولی

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران