تصفیه پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_082

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مدیریت پساب مراکز صنعتی یکی از عمدهترین چالشهای محیط زیست ی در قرن حاضر به شمار می آید. پساب صنایع نساجی به دلیل دارا بودن گستره وسیعی از رنگها با غلظتهای متفاوت از منابع عمده آلودگی محیطهای آبی محسوب میشوند. یکی از راه های موثر، مقرون بهصرفه و سازگار با محیط زیست در حذف پساب رنگی استفاده از روش فتوکاتالیستی ناهمگن اکسیداسیون پیشرفته میباشد. این مطالعه به صورت مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی انجام شد. دی اکسید تیتانیوم جامد نیمه رسانا است که با جذب فوتونها، یک جفت الکترون-حفره در آنها ایجاد میشود. این الکترون-حفره میتواند با مولکولهای موجود در سطح ذرات واکنش دهد و کاربردهای گستردهای را پدید آورد. دی اکسید تیتانیوم گزینه مناسبی برای تخریب آلاینده های آلی محسوب میشود زیرا غیر سمی بوده، دارای قابلیت انعطاف پذیری، انتقال چند الکترونه و همچنین دارای نرخ بالای ترکیب مجدد الکترون- حفره میباشد . با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم در حذف ترکیبات رنگی از محلولهای آبی میتوان با بهینه سازی مراحل سنتز فتوکاتالیست و بهبود شرایط عملیاتی، از قابلیت این فتوکاتالیست در راستای تصفیه پسابهای صنعتی و شهری بهره برد.

نویسندگان

سعیده رستگار

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حبیب اله یونسی

استاد گروه آلودگی محیط زیست دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی تربیت مدرس نور

حسن رضائی

دانشیار گروه آلودگی محیط زیست دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هاجر آبیار

استادیار گروه آلودگی محیط زیست دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان