CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی
شناسه ملی مقاله: JR_JPIK-1-4_005
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه گلابی - دانشگاه تبریز
فتانه حاجیلو - موسسه ی تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز
مرضیه ساعی - دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
زبان و هویت دو جزء جدایی ناپذیر درتشکیل زیر ساخت های جوامع بشری هستند. هویت ملی و قومی از مهمترین اشکال هویت جمعی محسوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زبان بر احساس هویت در بین دانشجویان است. دانشگاه تبریز جزو دانشگاه هایی است که هر ساله تقریبا بیشترین میزان از دانشجویان غیر بومی را از قومیت های مختلف به خود جذب می کند و می تواند بستری مناسب برای بررسی چنین موضوعاتی باشد. روش پژوهش، پیمایشی ، ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و واحد تحلیل فرد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل و حجم نمونه ۳۷۶ نفر از دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی بوده و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبت و مستقیمی بین میزان هویت ملی و هویت قومی دانشجویان وجود دارد. هم چنین، بین سال های تحصیلی و میزان هویت فردی رابطه معناداری وجود دارد، هرچه فرد به لحاظ تحصیلی ارتقا می یابد از میزان هویت هایی که جنبه جمعی دارد کاسته می شود. بین جنسیت و رشته تحصیلی با هویت قومی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه نهایی اینست که دو زبانگی در توجه به کسب هویت ملی تاثیر مثبتی دارد.

کلمات کلیدی:
زبان, دوزبانگی, هویت قومی, هویت ملی, زبان مادری, دانشجویان, هویت اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1490828/