انتشار ذرات معلق (PM۱۰ ,۵.PM۲ ,PM) ناشی از فعالیت های صنعتی در شهر قم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_013

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

فعالیت واحدهای صنعتی در مناطق مختلف یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های مختلف گازی و ذرات معلق به اتمسفر است. در این مطالعه انتشار ذرات معلق به اتمسفر حاصل از فعالیت های صنعتی در شهر قم و محدوده ۳۰ کیلومتری آن بررسی شده است. مبنای ضرایب انتشار برای محاسبه انتشارات نهایی استفاده از ضرایب انتشار گزارش شده در EPA است که در دستورالعمل ۴۲-AP ذکر شده است. با توجه به ماهیت و اهمیت صنایع در محدوده ی مورد بررسی واحدهای صنعتی در قالب چندگروه اصلی (واحدهای تولیدآجر، واحدهای تولید گچ و آهک، واحدهای برش و پرداخت سنگ، واحدهای تولید شن-ماسه آسفالت، ریخته گری ها، ضایعات سوزی ها، لاستیک و پلاستیک سوزی ها، واحدهای استحصال سیم، چاه های زغال، واحدهای شیشه سازی، تولید چینی و سرامیک و سایر صنایع دسته بندی شده و سهم انتشار آلاینده ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. میزان انتشار ناشی از فعالیت های صنعتی در محدود مورد مطالعه حدود ۱۳۷۴۰ تن در سال و عمدتا از بخش فرایندی آن ها بوده است. بررسی ها نشان داد بیشترین میزان سهم انتشار ذرات معلق نیز مربوط به واحدهای تولید شن-ماسه و آسفالت، واحدهای تولید گچ و آهک، ریخته گری ها، واحدهای تولید آجر و سرامیک و چاه های زغال و در مجموع بیش از۱۳۱۵۰ تن در سال بوده است. بیشتر میزان انتشار ذرات معلق ۵.PM۲ منتشر شده مربوط به واحدهای آجرپزی و شیشه سازی و عمدتا ناشی از فرایند احتراق گاز طبیعی بوده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان انتشار ذرات معلق PM۱۰ در بین واحدهای صنعتی بررسی شده به واحدهای شن و ماسه، گچ و آهک و ریخته گری اختصاص داشت. بهبود فناوری و استفاده از روش های نوین در بخش صنعت و معدن در فرایند تولید می تواند سبب کاهش قابل توجهی در انتشار آلاینده های خطرناک از جمله ذرات معلق در محدوده مورد مطالعه شود

نویسندگان

محسن سلیمانی

عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

نسیبه امینی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

زهرا درخشان بروجنی

دانشجوی دکتری گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

نوراله میرغفاری

عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان