بهبود عمر خزشی سوپرآلیاژ Nimonic۹۰ به کار رفته در پین های ضد ارتعاش پره های ردیف چهارم توربین گازی ALSTOM GT۱۱N۲ مجتمع پتروشیمی فجر

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

54

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GTC07_050

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق راهکار بهبود عمرخزشی سویپرآلیاژ Nimonic۹۰ به کار رفته در پین های ضد ارتعاش پره های ردیف چهارم توربین گازی Alstom GT۱۱N۲این ماده مطابق با کلیه استانداردها در شرایط پیرسازی شده، ۳۰ ساعت تحت تنش ۱۴۰ مگایاسکال و دمای ۸۷۰ درجه سانتیگراد الزام شده است. این درحالیست که نتیجه تست تنش گسیختگی انجام شده روی قطعه اصلیء در حدود ۱۶۰ ساعت تحت تنش و دمای مذکور حاصل شد که بسیار بالاتر از میزانحداقل ساعت الزام شده در استانداردهاست. آلیاژ تهیه شده جهت ساخت قطعات پس از انجام عملیات حرارتی پیرسازی ۳۱ ساعت را تحمل نمود که مطابق با استانداردهای AMS ، BS و غیره، مورد پذیرش واقع شد اما هنوز فاصله قابل توجهی با قطعه اصلی داشت. پس از مطالعات فراوان و انجام آزمونهای گوناگون،نتیجه ای که حاصل شد این بود که با افزایش دمای انحلال و در نتیجه افزایش اندازه دانه های گاماء عمر خزشی افزایش می یابد و در نهایت مقدار بهینه آن درآزمون تنش گسیختگی حدود ۱۵۰ ساعت در دمای انحلالی ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد برای آلیاژ مذکور حاصل شد که تقریبا منطبق بر نتیجه مطلوب این پارامتردر قطعه اصلی است.

کلیدواژه ها:

توربین گازی ، عمرخزشی ، تنش گسیخنگی ، پین های ضد ارتعاش

نویسندگان

برزو میرزاوندی مقدم

کارشناس واحد پشتیبانی مواد تولید ی- شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه

مجتبی فاضلی

رئیس واحد پشتیبانی مواد تولیدی- شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه

محمود معماری

مدیر پروژه- شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه

احمد الندری حلاج

معاونت مهندسی- شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه

محمدعلی علیزاده

مدیر عامل- شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه

هیوا خالدی

شرکت توربوکمپرسورتک خاورمیانه