ارزش تغذیه ای ریزجلبک ها در پرورش آبزیان

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

202

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_082

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

ریز جلبک ها موجودات زنده نوید بخشی برای تولیدات پایدار مواد غذایی، خوراک دام، طیور، آبزیان، موادشیمیایی خالص و سوخت های زیستی هستند. جلبک ها موجودات فتواتوتروف هستند و تولیدکنندگاناصلی مواد آلی در محیطهای آبی میباشند. در اکوسیستم های آبی جلبک ها و فیتوپلانکتون ها بخش مهمیاز زنجیره غذایی موجودات آبزی و ماهی ها را تشکیل میدهند و لذا بخش عمده ای از تولیدات آبزیانمستقیما وابسته به وجود آنهاست. همچنین جلبکها به واسطه عمل فتوسنتز و متصاعد نمودن اکسیژن،محیط اطراف خود را اکسیژنه نموده و حیات را برای آبزیان مساعد می نمایند. آنها می توانند طیف گسترده-ای از محصولات را با ارزش متوسط تا ارزش بالای تجاری مانند پروتئین تک سلولی، آنزیم ها، رنگدانه ها،اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند، ویتامین ها، اسیدهای نوکلئیک، مواد معدنی و فیبر تولید کنند، کهدر صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی کاربرد دارند. تحقیقات زیادی در مورد توسعه غذاهای سالم جدید(مکمل های غذایی، مواد غذایی فراسودمند، ترکیبات غذا و دارو)، تهیه شده از زیست توده ریزجلبک هاانجام شده است. ریز جلبک ها در بازار نه تنها به شکل قرص، کپسول و مایعات عرضه می شوند، بلکه درپاستاها، میان وعده ها، آب نبات ها، نوشیدنی ها و مواد غذایی دیگر یا به عنوان یک مکمل غذایی یا به عنوانمنبع رنگ کننده طبیعی کاربرد دارند. هدف از این مطالعه نگاهی اجمالی به ارزش تغذیه ای ریزجلبک ها وکاربرد آنها در پرورش آبزیان می پردازد. در این مطالعه از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نویسندگان

علیحاجی بگلو
علی حاجی بگلو

عضو هیئت علمی گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کیمیاعلائی
کیمیا علائی

دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فاطمهعزیزی نژادجولندان
فاطمه عزیزی نژادجولندان

دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

الهامکیا
الهام کیا

دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میلادچوگان
میلاد چوگان

دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان