ارزیابی کارایی چند عصاره گیاهی علیه Golovinomyces cichoracearum، عامل بیماری سفیدک پودری خیار

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

116

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_190

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

کارایی عصاره بلوط، پسته وحشی و آویشن در پیش گیری از وقوع بیماری سفیدک پودری خیار با عامل Golovinomyces cichoracearum با ۱۳ تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمارها شامل غلظت-های ۱، ۱/۵ و ۲ درهزار از عصاره بلوط (گرین کیپ®)، پسته وحشی (گرین سیف®) و آویشن (سیف پلنت®)، بیکربنات پتاسیم (کالیبان®) ۵ درهزار، تتراکونازول (دومارک®) ۰/۴ درهزار و تری فلوکسی استروبین + فلوپبرام (لوناسنسیشن®) ۰/۲ درهزار و شاهد بدون محلول پاشی بودند. محلول پاشی کرت های آزمایشی، با مشاهده اولین علائم بیماری آغاز و با فاصله ۱۰-۵ روز ادامه یافت. ارزیابی کرت های آزمایشی قبل از هر نوبت محلول پاشی و ۱۴ روز بعد از آخرین محلول-پاشی با تعیین شاخص شدت بیماری (DSI) به روش هورسفال و بارات انجام شد. سطح زیر منحنی پیشرفت شدت بیماری (AUDPC) و توسعه روزانه آن برای هر کرت محاسبه شد. نتایج نشان داد که گرین کیپ® با غلظت های ۱، ۱/۵ و ۲ در هزار مقدار AUDPC را به ترتیب ۷۰/۲، ۹۱/۸ و ۹۶ درصد کاهش داد. همین مقایسه نشان داد گرین پرو® با غلظت های ۱، ۱/۵ و ۲ درهزار مقدار AUDPC را به ترتیب ۵۱/۸، ۸۴/۷ و ۹۵/۶ درصد و سیف پلنت® با غلظت های ۱، ۵/۱ و ۲ درهزار مقدار AUDPC را به ترتیب ۵۷، ۸۴/۴ و ۹۵/۶ درصد کاهش دادند. در این مقایسه کالیبان®، لوناسنسیشن® و دومارک® به عنوان قارچ کش های مرجع مقدار AUDPC را ۴۷/۴، ۹۷ و ۹۶/۵ درصد نسبت به شاهد بدون محلولپاشی کاهش دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت های ۱/۵ و ۲ درهزار گرین کیپ®، گرین-پرو® و سیف پلنت® غلظت قابل اطمینانی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار، برای استفاده در فواصل محلول-پاشی ۵ تا ۱۴ روزه است.

نویسندگان

حسینعظیمی
حسین عظیمی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات بیماری های گیاهی

مریمنگهبان
مریم نگهبان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات آفت کش ها