استفاده از پهپاد ها در کشاورزی و آینده پیش رو

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_089

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

اگرچه امروزه تمام علوم درحال توسعه روزافزون هستند ولی هنوز تامین غذای بشر یکی از دغدغه های اصلی سردمداران جهان است. پهپادها به عنوان وسایل پرنده بدون سرنشین از رشد قابل توجهی در دهه اخیر برخوردار بوده اند این امر باعث گردیده کاربردهای متنوعی برای این وسایل پرنده بوجود آید که کشاورزی نیز از جمله آنها است. اکثریت کاربردهای کشاورزی پهپادها در زمینه سنجش از دور و استفاده از دوربینها و سنسورهای نصب شده روی آنها در استخراج شاخصهای کشاورزی است اما از پهپادها در کاربردهای غیرسنجشی نیز استفاده می شود. استفاده از پهپادها در کشاورزی به سرعت در حال پیشرفت است و برای کشاورزان این امکان را فراهم می کند، تا در عرض چند دقیقه مزرعه خود را مورد بررسی قرار داده و با صرف زمان و هزینه کمتر به امورات کشاورزی بپردازند. از اهداف کلی استفاده از پهپادها حرکت در جهت کشاورزی دقیق و رسیدن به امنیت غذایی و سلامت غذایی بشر می باشد. در این تحقیق به دسته بندی پهپادها و کاربرد آنها در کشاورزی و مرور برخی مزایا و معایب آن ها پرداخته شده است. از جمله به سه کاربرد مهم آن در کشاورزی سم پاشی، بذر پاشی و دور کردن پرندگان مزاحم از مزارع اشاره شده است و فعالیتهای گوناگون انجام گرفته در این زمینه ها مرور گردیده است. در پایان نتیجه شد که استفاده از پهپادها عمدتا در مزارع با مساحت کم و ارزش بالای محصول کارایی داشته و به صرفه می باشد

نویسندگان

محمود قاسمی نژاد

دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

مجتبی صفائی نژاد

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران