CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مستغالت(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)

عنوان مقاله: بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مستغالت(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
شناسه ملی مقاله: NASMEA16_070
منتشر شده در شانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

امید شعبان نژاد بیک

خلاصه مقاله:
تقویت و توسعه کالبدی موجب رشد و شکوفایی در سایر زمینه ها در حیطه شهرها می شود. در این میان کالبدی است. لذا هدف پژوهش حاضر؛ بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مالیات، بخصوص(مالیات امالک و مستغلات) یکی از مطمئن ترین شیوه های تامین منابع مورد نیاز توسعه مستغالت در مناطق شهر زاهدان میباشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. شاخصها نشان میدهد که شاخص های بهداشت عمومی و محیط در وضعیت مطلوب و شاخصهای آموزش، تجاری و سرگرمی و تفریح در سطح نامطلوب میباشند. همچنین نتایج پس از تعیین تابع عضویت و نرمالسازی داده ها طیف اهمیت بر اساس ترتیب شاخص های مورد بررسی و وضعیت آنها بیشترین توسعه کالبدی را دارد.

کلمات کلیدی:
مالیات امالک و مستغالت، توسعه شهری، شهرداری، درآمد پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1479531/