بررسی اثر ترکیب عصاره برگ مورد (Myrtus communis ) و روغن زیتون (Olea europaea) در مقایسه با کرم سولفادیازین نقره بر بهبود زخم پوستی در موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/c

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZISTI-16-4_002

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

چکیده مقاله:

مورد (Myrtus communis)، گیاهی با خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی می باشد. پماد عصاره اتانولی برگ گیاه مورد در روغن زیتون با نسبت ۱ به ۱ آماده گردید. زخم ها در ضخامت کامل پوست در منطقه پشتی موش ها ایجاد شدند. سپس موش ها به دو گروه کنترل و گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند و گروه تجربی که شامل گروه دریافت کننده ترکیب عصاره برگ مورد و روغن زیتون و گروه دریافت کننده کرم سولفادیازین نقره ۱ درصد بود، بصورت یک بار در روز تیمار شدند. در نهایت درصد بهبودی، متوسط ضخامت پوست، قطر فولیکول های مو، میزان تشکیل کلاژن و رگزایی در روزهای ۵، ۱۰ و ۱۵ مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA یک طرفه و با کمک نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تیمار با ترکیب عصاره اتانولی برگ گیاه مورد و روغن زیتون منجر به افزایش معنی داری در درصد بهبود زخم، ضخامت پوست، قطر فولیکول های مو، نسبت به گروه دریافت کننده کرم سولفادیازین نقره ۱ درصد گردید. همچنین افزایش در میزان تشکیل کلاژن و رگ زایی مشاهده شد. این نتایج دلیلی بر تسریع روند بهبود زخم در نمونه های تحت تیمار با ترکیب عصاره مورد و روغن زیتون بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره برگ مورد و روغن زیتون باعث تسریع انتقال از مرحله التهابی به مرحله هایپرپلازی فیبروبلاست به دلیل افزایش در سنتز کلاژن و عروق خونی می شود.

نویسندگان

فرخنده نعمتی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

رامین عطایی

مرکز تحقیقات علوم دارویی، انستیتو هموگلوبینوپاتی، علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

فاطمه گرجی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مازندران ، ایران

سید طالب حسینی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مازندران ، ایران

امین لطف ورزی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مازندران ، ایران

علی باقری هاشم اباد

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مازندران ، ایران