CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰

عنوان مقاله: کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰
شناسه ملی مقاله: NCEFH01_019
منتشر شده در اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد کاظم رحیمی زارچی - دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی درمانی، استادیار، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
طاهره شفقت - دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
ابوالفضل بیگی نیا - دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
حسن جعفری - دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت، استادیار، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

خلاصه مقاله:
سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری در حال افزایش می باشد به طوری که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد و رشد سالیانه بالای ۱۰ درصد را ثبت کند. بیمارستان ها برای کسب درآمد ارزی می بایست تلاش خود را در جذب گردشگران خارجی انجام دهند. یکی از راه های جذب گردشگران رعایت آمیزه بازیابی خدمات درمانی در بیمارستان ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰ انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال ۱۴۰۰ در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر یزد انجام شد. نمونه این پژوهش تمام بیمارستان های شهر یزد بود. برای گردآوری داده ها از چک لیست معتبر استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و درصد، در نرم افزار مذکور استفاده شد. وضعیت اغلب بیمارستان های دولتی و خصوصی براساس عناصر آمیزه بازاریابی، قابل قبول و تنها یک بیمارستان از هر کدام از بیمارستان های دولتی و خصوصی در وضعیت متوسط قرار گرفت. به صورت کلی براساس عناصر آمیزه بازاریابی، وضعیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در وضعیت قابل قبول قرار دارد. جهت جذب گردشگران پزشکی و کسب درآمد و اشتغالزایی، بیمارستان ها باید بکوشند تا نقاط قابل بهبود خود را با استفاده از پتانسیل ها داخلی و خارجی رفع نمایند و از حداکثر ظرفیت خود استفاده نمایند و در ادامه بکوشند وضعیت همه عوامل را به حد قابل قبولی برسانند .

کلمات کلیدی:
گردشگری، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، بازاریابی، عناصر آمیزه بازاریابی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1476137/