مدلسازی محدوده اثر خطرات ناشی از دود، حرارت و گاز های سمی حاصل از حریق به کمک نرم افزار PHAST در پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF04_007

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

حوادث خطرناکی که در صنعت رخ می دهند، غالبا به سبب خروج یک ماده سمی یا قابل اشتعال از یک نشتی یا پارگی ایجاد شدهدر مخازن، خط لوله یا اتصالات می باشند. برای مدلسازی تخلیه مواد در این گونه حوادث، عوامل مختلفی نظیر اندازه نشتی ایجادشده، مدت زمان نشتی، ترکیب درصد مواد موجود در منبع و شرایط فرآیندی ماده تخلیه شده (دما ، فشار و فاز ماده) تاثیر دارند.در این تحقیق هدف تعیین شده ، ارزیابی برخی از حوادث فرآیندی که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده نظیر (فشار ماده موجوددر فرآیند، دما ماده، فاز ماده، ترکیب درصد ماده، شرایط آب و هوایی، جهت وزش باد غالب، نوع و محل وقوع سناریو، جانمایی، توزیعجمعیت و...)، وقوع آن در مخازن گاز پالایشگاه های پارس جنوبی محتمل است، توسط نرم افزار PHAST مدلسازی گردیده است.در این تحقیق با مدل سازی دو نوع آتش محتمل در پالایشگاه پارس جنوبی، که آتش ناگهانی و آتش فورانی ناشی از نشتی فلنج هاو شیرهای مورد بررسی در سناریو های تعریف شده با استفاده از مدل انتشار UDM می باشند، و محدوده اثر این اتفاقات تعیینگردیده و پس از انجام عملیات محاسبه و ترسیم نمودار توسط نرم افزار، آن را تحلیل کرده تا بتوان به یک نتیجه واقعی رسید. تحلیلمربوط به شبیه سازی آتش براساس متغیرهایی به صورت توابعی از زمان انجام گردیده و مدل های تحلیلی کامپیوتری برای پیشبینی رفتار آتش به کار رفت. بنابراین برای کاهش دادن دامنه یا احتمال رخداد این حوادث، نیاز به پیاده سازی روش هایی موسومبه مدیریت ریسک است که هدف از مدیریت ریسک، ارزیابی و سپس حذف یا کنترل کانون های خطر است.

نویسندگان

هادی زارعی محمودآبادی

دانشیار ، گروه آموزشی مهندسی HSE ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد

منوچهر مرتضی پوردهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران