مانیتورینگ تلفات شبکه توزیع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED05_140

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

ضرورت پرداختن به بحث تلفات یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.در مجموع عوامل موثر در تلفات شبکه های توزیع دارای تعدد زیادی هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته تلفات فنی و غیر فنی تقسیم کرد. یکی از مشکلات عمده در طراحی و اجرای برنامه های کاهش تلفات عدم پایش پذیری مولفه های مختلف تلفات و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد سهم هر کدام از بخشهای تلفات فنی و غیرفنی از کل تلفات شبکه می باشد.در این مقاله، با توجه به پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توزیع برق ، برنامه ای نرم افزاری جهت پایش تلفات شبکه توزیع و تعیین تلفات فنی و غیر فنی انرژی به تفکیک حوزه های تغذیه پست های توزیع ارائه شده است. مطمئنا آگاهی از میزان تلفات انرژی موجود در هر یک از پستهای توزیع؛ باعث برنامه ریزی صحیح تر بهره برداران شبکه در راستای کاهش تلفات خواهد بود

نویسندگان

مهدی فیاضی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلاردبیل ، ایران

مسعود عباسی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلاردبیل ، ایران