کاربرد مدل ریزمقیاس نمایی آماری برای پیش بینی بارش و دما در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تحت سناریوهای اقلیمی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

128

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCONF04_036

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

چکیده مقاله:

پدیده تغییر اقلیم ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به خصوص کربن دی اکسید که باعث تغییراتی در میزان رواناب، رژیم بارش، سرعت باد، تایش خورشیدی رسیده به سطح زمین می شود در این پژوهش، ابتدا داده های بارش و دمای ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی با روش میانگین حسابی بازسازی و سپس داده های خروجی دما و بارش مدل گردش عمومی CANESM۲ تحت دو سناریوی تغییر اقلیم RCP۲.۶ و RCP۸.۵ با استفاده از مدل SDSM ۴.۲.۹ ریزمقیاس گردیدند. نتایج حاصل از پیش بینی بارش ماهانه برای دوره های آتی نشان داد که بارش روند مشخصی نداشته و در بعضی ماه ها افزایش و در بعضی از ماه ها کاهش می یابد. علاوه بر این دمای متوسط تحت سنایوهای تغییر اقلیم در دوره های آتی در اکثر مواقع افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش دما تاثیر زیادی بر ذوب شدن برف، وقوعسیلاب، تغییر الگوی بارش و ... دارد و ضروری است برنامه ریزی و مدیریت لازم برای جلوگیری از پیامدهای افزایش دما انجام شود.

کلیدواژه ها:

سناریوهای اقلیمی RCP۲.۶ و RCP۸.۵ ، ریزمقیاس نمایی ، پیش بینی بارش ، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

نویسندگان

علیرضامقدم نیا
علیرضا مقدم نیا

دانشیار گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سیماظاهری
سیما ظاهری

دانشجوی ارشد علوم و مهندسی آبخیز ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران