نقش تبلیغات اینترنتی و ارائه برنامه تبلیغاتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان بانک ملی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 250

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1062

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

رقابت فزاینده ی جهانی که امروزه شرکت ها و بانک ها با آن درگیر هستند. لزوم توجه سازمان ها به مشتریان و مدیریت روابط با مشتریان راسبب می شود. امروزه با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکیی، استفاده از تیلیغات برای معرفی خدمات نقشمهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها دارد. به عیارتدیگر اگر بانک ها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود می تواند بهعنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب شود .در این رابطه تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار درتبلیغات و یا وسیله ارتباطی تیلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

سعید توکلیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

پریا رستمی کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز ایران

محمدرضا هوشیار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز ایران