تحلیل ساختار بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 334

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0561

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی عوامل رفتاری و عملکردی موثر بر تمرکز در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی سالهای ۱۳۷۴ - ۱۳۸۶می باشد. برای این منظور از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی در کدهای ۴ رقمی استفاده شده است و مدل تحقیق با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. برای این منظور از متغیر شدت تبلیغات به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل رفتاری و از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکردی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیرهای شدت تبلیغات و سودآوری تاثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای شدت صادرات و نرخ فروش بر تمرکز بازار نیز، مثبت می باشد.

کلیدواژه ها:

ساختار بازار ، صنایع مواد غذای و آشامیدنی ، داده های تابلویی پویا ، ایران

نویسندگان

الهام وفائی

استادیار، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

مهدی پندار

استادیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران