تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر آموزش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT04_087

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیماری کویید ۱۹ بر آموزش در ایران می پردازد. COVID-۱۹ آموزش را برای فراگیران در تمام سنین تغییر داده است. داده های اولیه زیانهای آموزشی را در سطوح مختلف پیشبینی میکنند و افزایش اضطراب و افسردگی مرتبط با تغییرات را تایید میکنند، اما هنوز اطلاعاتی در مورد نتایج بلندمدت وجود ندارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که همه گیری COVID-۱۹بر ارائه دانش و مهارتها در تمام سطوح آموزشی تاثیر گذاشته و خواهد بود. اگرچه بسیاری از کودکان و دانش آموزان بزرگسال احتمالا این وقفه در خدمات آموزشی سنتی را جبران کرده و خود را با روشهای جدید وفق میدهند، برخی با مشکل مواجه خواهند شد. افزایش شکاف برای کسانی که خانواده هایشان نمیتوانند آموزش و نظارت بر آموزش مورد نیاز برای آموزش در خانه را جذب کنند، زیرا آنها زمان و مهارتهای لازم را ندارند، در حال حاضر مورد توجه قرار نمیگیرد. شکاف افرادی که از قبل به دلیل طبقه اجتماعی-اقتصادی، زبان و نیازهای ویژه در وضعیت نامناسبی قرار دارند، به شدت تحت تاثیر تعطیلی مدارس همهگیر COVID-۱۹قرار گرفته و جبران آن سختترین زمان را خواهد داشت.

نویسندگان

حسین خسروی فارسانی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس بحرالعلوم دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران