یک پیش بینی از سیگنال الکتروکاردیوگرافی با ترکیب ARMA مدل با روش آنالیزغیر خطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 258

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETT03_005

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401

چکیده مقاله:

تحلیل سری های زمانی غیرخطی یک روش قدرتمند است که به پیشبینی تکامل زمانی برخی از انواع سیستم های دینامیکی از روی کمیته ای مشخصه، مانند حداقل بعد تعبیه شده یا حداکثر توان لیاپانوف اجازه می دهد. در واقع یکی از مهم ترین اهداف تحلیل غیرخطی سری های زمانی تجربی، پیش بینی است. روش های شناسایی زیرفضا چارچوب خوبی برای مدل سازی یک سیستم، هم قطعی و هم تصادفی،به روشی آسان فراهم می کنند. به منظور پیش بینی، ما روشی را پیشنهاد می کنیم که ابعاد حداقل تعبیه به دست آمده با روش نزدیک ترین همسایه های کاذب و مدلی را که با استفاده از روش شناسایی زیرفضا تخمین زده می شود، ترکیب می کند. نتایج از نظر خطای پیش بینی شده، پایایی این رویکرد جدید را نشان می دهد. نتایج از لحاظ خطای پیش بینی با توجه به بهترین متریک مناسب گزارش شده است. این متریک طول می کشد به افق پیش بینی K برسد. بنابراین، هنگامی که توجه به K کمتر یا لحظات زمانی برابر۴ ، بهترین متریک مناسب بالاتر از ۸۰٪ است

کلیدواژه ها:

نوار قلب پیش بینی ، تحلیل غیرخطی ، غلط نزدیک ترین روش همسایگان ، حداقل بعد محاط ، مدل ARMA ، MATLAB

نویسندگان

سیده مدیا کلیجی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

همایون یکتایی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال