بررسی عملکرد مدل های عددی جهانی پیش بینی روزانه بارش در چهار حوضه مهم ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCCAM01_001

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1401

چکیده مقاله:

ارزیابی پیش بینی، روند بررسی کیفیت پیش بینی ها و در واقع تعیین قدرت یک مدل پیش بینی از یک رویداد است. اینفرآیند در هواشناسی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق سعی شده یک ارزیابی جامع بر مهمترین مدل های پیش بینیگروهی عددی جهانی برای چهارحوضه آبریز مهم ایران انجام شود. پیش بینی ها با افق زمانی روزانه و برای دوره ۲۰۰۸تا ۲۰۱۸ با تکنیک های ارزیابی احتمالاتی و غیر احتمالاتی انجام شد و نتایج بررسی نشان داد که مدل های پیش بینیدر حوضه کارون عملکرد بهتری نسبت به سه حوضه دیگر دارند و UKMO و ECMWF بهترین و KMA بدترینعملکرد را دربین مدل ها در چهار حوضه داشتند. اکثر مدل ها وقایع بارندگی در آستانه ۵ میلی متر بیشتر و آستانه ۲۵میلیمتر را کمتر از واقعیت پیش بینی کردند. همچنین در ارزیابی احتمالاتی ECMWF بارش های کم، متوسط و زیاد رابهتر از سایر مدل ها توانست از هم تفکیک کند. اگرچه مدل UKMO نمرات مهارت بریر بالاتری نسبت به سایر مدل هاداشت. در مجموع چهار مدل ECCC ، NCEP ، ECMWF و UKMO در هر چهار حوضه عملکرد نسبتا خوبی داشتندو برای سیستم های هشدار سیل و تصمیم سازی های منابع آب در ایران توصیه می شوند.

نویسندگان

مرتضی زارعی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

صالح امین یاوری

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران