راهکارهای جذب سرمایه برای شهرداری(نمونه مورد مطالعه: شهرداری بیجار)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF07_007

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401

چکیده مقاله:

شهرداری ها در ایران سازمانی عمومی غیر دولتی تلقی می شوند که متولی مدیریت ارائه خدمات عمومی در سطح شهر و در محدوده خدماتی خود (با توجه به طرح تفضیلی و جامع شهری) می باشند که از جمله این خدمات میتوان به اجرا پروژه های عمرانی، فرهنگی، رفاهی، خدماتی، ورزشی، ایجاد فضای سبز عمومی و ... اشاره کرد. به دلیل تنوع روش های جذب سرمایه گذاری در شهرداری و در طول سال های مختلف که به شرایط اقتصادی نیز وابسته است، انجام مطالعه ای برای بررسی بهترین روش جذب سرمایه گذار با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، ضروری به نظر میرسد. یکی از راه های ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال، جلب سرمایه و سرمایه گذار است. بررسی ها حاکی از آن است که با تدوین قوانین و مقررات و ایجاد بسترهای لازم، می توان فرآیند جذب سرمایه گذار را تسهیل نمود و از روش های عقد قرارداد برای سرمایه گذاری، قرارداد ساخت مالکیت، و بهره برداری انتقال مالکیت از مقبولیت بیشتری بین سرمایه گذاران برخوردار است . روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که از مدل SWOT استفاده شده است. در این پژوهش با ستفاده از مدل SWOT به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیشروی و وزن دهی به عوامل موثر در جهت تعیین استراتژی مناسب در امر مدیریت شهری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه و جذب سرمایه گذار در شهرداری بیجار ارائه گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که شهرداری بیجار در موقعیت تهاجمی/رقابتی قرار دارد. بزرگ ترین مانع در راه رسیدن به اهداف عدم استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، و جذب سرمایه و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت در جهت کسب درآمدهای پایدار موثر باشد. راهکارها و راهبردهای این پژوهش میتواند در جهت برنامه ریزی و جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار مفید و موثر واقع شود.

نویسندگان

سید حسن تقوی

کارشناس سرمایه گذاری و امور مشارکت های شهرداری بیجار