اولویت بندی تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه فیدرهای فشار متوسط با استفاده از تکنیک تصمیمگیری با معیارهای چندگانه TOPSIS در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED07_101

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

با رشد و توسعه روز افزون صنایع و پیچیده شدن آنها، اهمیت نگهداری و تعمیرات افزایش می یابد. تعمیر و نگهداشت در شرکتهای توزیع در جایگاه یکی از صنایع خدماتی بسیار بزرگ نه تنها در افزایش درآمد آنها موثر است بلکه رضایت و رفاه مشترکین را نیز در پی خواهد داشت. فیدرهای فشار متوسط شبکه های توزیع نقش کلیدی در بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع دارند به گونهای که انجام تعمیرات و نگهداری بر روی آنها به منظور به حداقل رساندن خاموشی ها بسیار ضروری است. از طرف دیگر، بازرسی و تعمیرات فیدرها امری هزینهبر است و بودجه لازم برای انجام آن محدود می باشد و لذا اولویت بندی فیدرها جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه در شرکتهای توزیع ضرورت دارد. این مقاله به ارائه یک روش اولویتبندی مبتنی بر تکنیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه TOPSIS اختصاص دارد. به این منظور چهار عامل موثر بر تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه فیدرهای فشار متوسط شامل بار، طول، انرژی توزیع نشده و تعداد قطعیهای فیدر به عنوان عوامل موثر در نظر گرفته شدهاند. در ادامه، وزن هر یک از عوامل مذکور در تصمیمگیری توسط روش آنتروپی تعیین گردیده و نهایتا اولویت تعمیر و نگهداشت هر یک از فیدرها با استفاده از روش TOPSIS تعیین میگردد. روش پیشنهادی بر روی فیدرهای فشار متوسط مدیریت نواحی شرکت توزیع شهرستان اصفهان پیاده سازی شده و نتایج حاصله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

تعمیرات و نگهداری ، تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ، قابلیت اطمینان

نویسندگان

احسان حیدریان فروشانی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اصفهان، ایران

محمدجواد قنبری

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اصفهان، ایران

حمیدرضا سلطانی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اصفهان، ایران