معرفی گونه Pratylenchus thornei از روی برنج و ذرت در استان ایلام

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF07_044

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی متعلق به خانواده Pratylenchidae در استان ایلام، نمونه خاک و ریشه از مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. عمل شستشوی خاک و استخراج نماتدها طبق روش سینی صورت گرفت . سپس برای شناسایی نماتدها اسلاید میکروسکوپی دائمی تهیه شد و با استفاده کلیدهای معتبر گونه جداشده شناسایی شد. در اینگونه سربلند، استایل قوی، گره ها مشخص قسمت جلویی گره ها تخت یا کمی به طرف جلو برگشته است . شبکه کوتیکولی سر قوی، دم نیمه استوان های، انتهای آن گرد یا تخت، اینگونه برای اولین بار از روی برنج و بذردراستان ایلام گزارش می شود

نویسندگان

نعمت دوستی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

خدیجه عباسی

استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

مزدشت گیتی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان