مدل مفهومی عوامل موثر در پذیرش بومی سازی بازی های رایانه ای

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGCO07_059

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

بومی سازی یکی از انواع ترجمه آزاد و اقتباسی است که شامل بومی سازی وبگاه ها، نرم افزارها، و بازی هاست. در بومی سازی بازی های رایانه ای، بازی و محتوای زبانی و غیرزبانی آن با هنجارهای فرهنگ مقصد هماهنگ میشود. پذیرش مفهوم ترجمه در جامعه مقصد یکی از مفاهیم مطرح در مطالعات ترجمه است. پذیرش به بررسی این موضو ع میپردازد که ترجمه چگونه با واکنش و اقبال یا عدم اقبال مخاطب زبان مقصد مواجه میشود، چه عواملی در پذیرش تاثیر میگذارد و پذیرش چگونه سنجیده میشود. هدف از این پژوهش ارائه مدل مفهومی عوامل موثر در پذیرش محلی سازی بازی های رایانه ای در جامعه مقصد است. نتایج نشان میدهد ویژگی های شخصیتی و ترجیحات فردی بازیباز؛ بازی اصلی؛ نیاز بازیباز؛ کیفیت بازی بومی شده؛ دسترس پذیری بازی بومی شده؛ هنجارهای انتظار؛ و نقش زیرنظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مقصد مولفه های مدل مفهومی عوامل موثر در پذیرش بومی سازی بازی های رایانه ای در جامعه مقصدند. این مولفه ها با یکدیگر رابطه شبکه ای دارند و میزان تاثیرگذاری هر یک به شرایط زمانی مکانی، در کنار عوامل دیگر، وابسته است

کلیدواژه ها:

بومی سازی ، بومی سازی بازی های رایانه ای ، پذیرش ، پذیرش بومی سازی باز ی های رایانه ای

نویسندگان

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند