نتیجه مطالعه مغناطیس سنجی در محدوده اکتشافی در منطقه ندوشن استان یزد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOSIG02_018

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

نوشتار حاضر، گزارش مطالعات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی واقع در محدوده ای اکتشافی در منطقه ندوشن استان یزد را ارائه می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی احتمال کانه زایی آهن در محدوده مورد مطالعه می باشد. به این منظور در ابتدا شبکه برداشتی بر اساس مشاهدات زمین شناسی صورت گرفته، طراحی شد. در شبکه در نظر گرفته شده فاصله پروفیل ها ۲۰ متر و فاصله نقاط برداشت مغناطیس سنجی ۱۰ متر انتخاب شده است. پس از اتمام عملیات صحرایی و برداشت داده های خام و پالایش داده ها، با استفاده از نرم افزارهای موجود در زمینه مغناطیس سنجی، داده ها مورد پردازش قرار گرفته و نقشه های مربوطه تهیه گردید و سرانجام بر پایه اصول و تئوری های ژئومغناطیسی و روش های علمی و به ویژه نظر کارشناسی نقشه های تهیه شده تفسیر شدند.

نویسندگان

مجید کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان،

کیوان خیر

دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

عبدالحمید انصاری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

زهره هداوندخانی

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه دامغان،