CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

افزایش عملکرد پرسنل با در نظر گرفتن خلاقیت شغلی در شهرداری کاشمر

عنوان مقاله: افزایش عملکرد پرسنل با در نظر گرفتن خلاقیت شغلی در شهرداری کاشمر
شناسه ملی مقاله: ICMHSR09_079
منتشر شده در نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی دری - لیسانس مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شهرداری کاشمر

خلاصه مقاله:
خلاقیت موضوع بسیار وسیعی می باشد و چنانچه با تمهیداتی شرایط افزایش این فرایند در میان پرسنل شهرداری کاشمر فراهم شود، تاثیر بسزایی در عملکرد آن ها و به طبع عملکرد شهرداری کاشمر خواهد داشت. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خلاقیت شغلی بر عملکرد پرسنل شهرداری کاشمر بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پرسشنامه های عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه خلاقیت شغلی بوده است. جامعه آماری تحقیق تعداد ۱۰۰ نفر از کارمندان زن و مرد شهرداری کاشمر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بررسی تحقیق حاکی از ان است که با توجه به وجود ضریب بتای مثبت می توان گفت مولفه های عملکرد سازمانی بر خلاقیت شغلی پرسنل شهرداری کاشمر تاثیر مستقیم و مثبت دارد . بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% افزایش مولفه های عملکرد سازمانی باعث بهبود خلاقیت شغلی پرسنل شهرداری کاشمر می شود و کاهش آنها کاهش عملکرد پرسنل شهرداری کاشمر را در پی خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
خلاقیت شغلی، عملکرد سازمانی، پرسنل ،شهرداری کاشمر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1442525/