CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

الگوهای کهن پایداری در معماری ایران (نمونه موردی شوادان)

عنوان مقاله: الگوهای کهن پایداری در معماری ایران (نمونه موردی شوادان)
شناسه ملی مقاله: NCSUSTAINARCH02_078
منتشر شده در دومین همایش معماری پایدار در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا احمدی - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سما، آموزشکده فنی و حر
نرگس نوروزیان - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان ، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها ، گروه معماری

خلاصه مقاله:
به رغم مطرح شدن مباحث پایداری در دنیای متاخر، عملا تمامی این اصول توسط پیشینیان ما به کار گرفته شده اس ت. معماران پیشین ناگزیر از تکیه بر منابع طبیعی و انرژی های پاک بودند که پایان ناپذیرند. این بهره گیری از طبیعت در سطوح مختل ف ارتفاعی و از منابع گوناگون بوده است از مصادیق این امر شوادانها هستند. شوادان ها با بهره بردن از ظرفیت بالای حرارتی خاک ، فضایی مطبوع و دلنشین را در اقلیم هایی با گرمای طاقت فرسا موجب می شدند. ولی مرورزمان و استفاده نامناسب از پیشرفت های تکنولوژیک، منجر به فراموشی روشهای بومی و کاربرد نامحدود از انرژیهای فسیلی تجدیدناپذیر شد. مطالعه شوادانها و ویژگیهای آنها از یکسو و مقایسه آن با اصول پایداری از سوی دیگر، آنها را به عنوان الگویی کهن در معماری پایدار و مدیریت انرژی قرار میدهد. بدیهی است که همسویی این فضاها با اصول معماری پایدار نمی تواند تصادفی و اتفاقی باش د. لذا پژوهش پیش رو به الگوهای پایداری در شوادانها اشاره دارد. پژوهش با مطالعه کیفی صورت گرفته و ابزار گرداوری داد هها مشاهدات عینی، برداشت میدانی شوادانها و مطالعه منابع مکتوب، اسناد و مدارک می باشد

کلمات کلیدی:
شوادان ، معماری پایدار، بومی ، ایران ، اقلیم ، الگوی پایداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/144248/