میزان دانش ایرانیان در زمینه سلامت و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

سلامت یک واژه آشنا در زندگی روزمره همه انسانهاست که باید فعالیت های موثری در جهت حفظ و ارتقای سطح آن صورت گیرد. یکی از عناصر ضروری برای ارتقای سطح سلامت، دانش افراد جامعه در زمینه مسایل مرتبط با سلامتی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان اطلاعات عمومی افراد در زمینه سلامت و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. این مطالعه از نوع «مقطعی» بوده و جمعیت هدف عبارت از کل جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ایران بودند. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که برای جلوگیری از ریزش نمونه ها ۲۷۸۸۳ نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان دادند که اطلاعات بیشتر افراد (۴۸.۳ درصد) در زمینه سلامت در حد متوسط بود. کلیه متغیرهای جمعیتی مورد بررسی شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، شغل و سطح درآمد با میزان اطلاعات افراد ارتباط آماری معناداری داشتند (۰.۰۰۱>P). بررسی متغیرهای نشان دهنده سطح سلامت شامل سلامت خود گزارشی و ابتلا به بیماری های مزمن نشان داد که این دو متغیر نیز با میزان اطلاعات افراد ارتباط دارند (۰.۰۰۰۱>P). رادیو و تلویزیون به عنوان اولین منبع اطلاعاتی موثر مورد استفاده توسط افراد جامعه عنوان گردیدند. شناسایی سطح و میزان ارتباط این متغیرها بر میزان اطلاعات و نهایتا سطح سلامت افراد به مدیران نظام بهداشت و درمان کمک خواهد کرد تا فعالیت های ارتقای سطح سلامت را هدفمندتر و موثرتر مدیریت کنند.