بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مجهز به مهاربندهای فولادی زیپی شکل تحت اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASE-18-3_006

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر زلزله های نزدیک گسل به واسطه ماهیت فرکانسی متفاوت، حرکت پالس گونه و همچنین ایجاد خرابی های فزاینده بیش از پیش موردتوجه محققین قرارگرفته است. ازطرفی سازه های بتنی به واسطه فراوانی ساخت در ایران بیش از هر سازه دیگر در خطر آسیب های ناشی از زلزله های نزدیک گسل قراردارند. این موضوع لزوم اهمیت استفاده از سیستم های نوین باربر جانبی در سازه های بتنی را به وضوح نشان می دهد. یکی از سیستم های باربر جانبی، ترکیب مهاربندهای شورون با المان های زیپی شکل می باشد. باتوجه به این موضوع هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتنی مجهز به المان های فولادی زیپی شکل تحت اثر زلزله های نزدیک گسل می باشد. براین اساس پس از انتخاب هفت رکورد زلزله دور و هفت رکورد زلزله نزدیک گسل، سه قاب بتنی ۳، ۶ و ۹ طبقه با و بدون درنظرگرفتن المان های زیپی شکل، ابتدا با استفاده از تحلیل استاتیکی خطی طراحی و سپس به وسیله تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی تحت آنالیز قرار گرفتند. پس از انجام تحلیل، نتایج از قبیل تغییرمکان کلی طبقات، تغییرمکان نسبی طبقات، برش طبقات و همچنین نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که المان های زیپی شکل به صورت محسوسی در انتقال بارهای نامتقارن مهاربندهای طبقات تحتانی به طبقات فوقانی موفق عمل کرده و از ایجاد طبقه نرم در اولین تراز ارتفاعی سازه جلوگیری نموده اند. از طرفی مقایسه نتایج حاکی از تاثیر بسزای فاصله از گسل در تغییر شکل های کلی و نسبی سازه با افزایش ارتفاع طبقات است.

نویسندگان

سید رامین ابطحی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

بابک بهفروز

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران