CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی و شاخص های استرس اکسیداتیو پس از ۱۴ کیلومتر دویدن

عنوان مقاله: تاثیر مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی و شاخص های استرس اکسیداتیو پس از ۱۴ کیلومتر دویدن
شناسه ملی مقاله: NRCSPUMA01_041
منتشر شده در اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

راضیه رمضان زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران.
باقر شجاع انزابی - کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف ۷ روزه مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و آسیب عضلانی بود.روش ها: ۱۹ مرد جوان سالم غیرسیگاری برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی دو سوکور کنترل شده با دارونما به ۲ گروه گلوتامین (گروه ۹) (G نفر) و دارونما (گروه ۱۰) (P نفر) تقسیم شدند.افراد به مدت ۷ روز روزانه گلوتامین ۱,۵ گرم بر کیلوگرم گلوتامین +۲۵۰ میلی لیتر آب +۱۵ گرم شیرین کننده یا دارونما ۲۵۰ میلی لیتر آب +۱۵ گرم شیرین کننده مصرف کردند. سپس، شرکت کنندگان ۱۴ کیلومتر دویدند و اجازه داشتند در طول تمرین آب مصرف کنند. نمونه خون قبل از مصرف مکمل، قبل از ورزش، بلافاصله و ۱ ساعت بعد از ورزش گرفته شد.یافته ها: کراتین کیناز (CK) در هر دو گروه پس از تمرین نسبت به قبل از تمرین به طور معنیداری افزایش یافت .( P<۰/۰۵) علاوه بر این، افزایش معنیداری CK در گروه P در مقایسه با گروه G یک ساعت پس از تمرین مشاهده شد (P=۰.۰۲۱) بلافاصله پس از تمرین در مقایسه با قبل از تمرین فقط در گروه G به طور معنی داری افزایش یافت .( P<۰/۰۵)کاهش معنی داری افزایش گلوتاتیون (GSH) در گروه G بعد از مصرف مکمل، بلافا صله و ۱ ساعت بعد از تمرین،اما فقط ۱ ساعت پس از تمرین در گروه P در مقای سه با سطح پایه (P<۰.۰۵) م شاهده شد. مالوندآلدئید (MDA)۱ساعت پس از ورزش در مقایسه با قبل از تمرین فقط در گروه P به طور معنی داری افزایش یافت .(P<۰/۰۵)نتیجه گیری: به نظر میر سد م صرف مکمل گلوتامین ۷ روزه میتواند از طریقاحتمالا تاثیر بر عوامل آنتیاک سیدانی بر استرس اکسیداتیو و نشانگرهای آسیب عضلانی تاثیر بگذارد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1437464/