تمرین تردمیل و حمایت از وزن بدن برای راه رفتن بعد از سکته مغزی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_005

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

تمرین تردمیل، با حمایت وزن بدن با استفاده از مهار، در توانبخشی بیماران سکته مغزی استفاده میشود و ممکن است به بهبود راه رفتن بعد از سکته کمک کند.تمرین بر روی تردمیل و حمایت از وزن بدن، به صورت جداگانه یا ترکیبی، میتواند در مقایسه با سایر روشهای تمرین راه رفتن، دارونما یا بدون درمان، راه رفتن را بهبود بخشد. حدود ۶۰ درصد از افرادی که سکته مغزی کرده اند در راه رفتن مشکل دارند و بهبود راه رفتن یکی از اهداف اصلی توان بخشی میباشد. در زمان تمرین بر روی تردمیل، با پشتیبانی وزن بدن، از تجهیزات تخصصی برای کمک به تمرین پیاده روی استفاده میکند. در مطالعه ای ۴۴ آزمودنی که شامل ۲۶۵۸ شرکت کننده تا ژوئن ۲۰۱۳ بوده است و همچنین بیست و دو مطالعه (با ۱۵۸۸ شرکت کننده) تمرینات تردمیل را با حمایت از وزن بدن با یک مداخله فیزیوتراپی دیگر مقایسه کردند. در تحقیقی دیگر۱۶ مطالعه (با ۸۲۳ شرکت کننده) تمرینات تردمیل را بدون حمایت وزن بدن با سایر مداخلات فیزیوتراپی، بدون مداخله مقایسه کردند.دو مطالعه دیگر (با۱۰۰ شرکت کننده) تمرین تردمیل را با حمایت از وزن بدن با تمرین تردمیل بدون حمایت وزن بدن مقایسه کردند. و چهار مطالعه مطالعه دیگر (با ۱۴۷ شرکت کننده) بیان نکردند که آیا از حمایت وزن بدن استفاده کرده اند یا خیر. میانگین سنی شرکت کنندگان بین ۵۰ تا ۷۵ سال بود و مطالعات در هر دو بخش بستری و سرپایی انجام شد.نتایج: افرادی که پس از سکته مغزی تمرینات تردمیل را بدون حمایت وزن بدن دریافت میکنند، توانایی بیشتری برای راه رفتن مستقل ندارند. با این حال، تمرین تردمیل با حمایت وزن بدن سرعت راه رفتن و ظرفیت راه رفتن را در مقایسه با افرادی که تمرین تردمیل دریافت نمیکنند، بهبود میبخشد

نویسندگان

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی