تحلیل خودکشی در استان زنجان (مداخلات انجام گرفته مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان در سال (۱۳۹۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA02_184

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

خودکشی یکی از پدیده های تاسف آوری است که دارای ابعاد شناخته شده ی روانی،اجتماعی، فرهنگی، بیولوژی وپیامدهای اقتصادی،انسانی وغیره می باشد این موضوع نه تنها به خاطر گسترش وشیوع جهانی آن بلکه به علت وجود زمینه های مساعد کننده برای وقوع این پدیده واجد اهمیت است.در این راستاپژوهش حاضر به علل وعوامل خودکشی در زنجان براساس مداخلات انجام گرفته درمراکز اورژانس اجتماعی استان زنجان می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل ثانویه می باشد که بر اساس آمار مداخلات انجام گرفته اعم از گزارشات تیم سیار مراکز اورژانس اجتماعی استان زنجان که در سال ۹۹ مداخله تخصصی شده اند می باشد.بر اساس یافته های به دست آمده از گزارشات موجود در مرکز مداخله در بحران می توان نتیجه گرفت که آمار خودکشی بین مردان بیشتر از زنان وتعدادمجردها نسبت به متاهلین بیشتراقدام به خودکشی را داشته اند. بر اساس گزارش های تیم سیار بیشترین آمار مربوط به اقدام به خودکشی با استفاده از مصرف دارو بوده است. همچنین بالاترین آمارگرایش به افکار خودکشی ناشی از درگیری با اعضای خانواده گزارش شده است و. بیشترین آمار مربوط به اقدام به خودکشی با تعداد ۳۰ اقدام در شهر زنجان بوده است که بیشترین آن متعلق به تحصیلات دیپلم است.

کلیدواژه ها:

خودکشی ، مداخلات ، اورژانس اجتماعی ، مصرف دارو ، درگیری با اعضای خانواده

نویسندگان

مجید محمدی

دکتری جامعه شناسی اقتصاد وتوسعه،کارشناس تیم سیار مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان،

حمید نوری

کارشناس ارشد روانشناسی ، مسئول مرکز اورزانس اجتماعی شهرستان زنجان

بهاره امام

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روانشناس اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان

لیلا خلفی

کارشناس ارشد روانشناسی مثبت گرا، کارشناس تیم سیار مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان

رقیه عزیزی

کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی، کارشناس تیم سیار مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان