بومی سازی: رویکرد مناسب با آموزش زبان فرانسه در آموزش و پرورش ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 245

فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-12-6_013

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

گسترش مبانی جامعه شناختی زبان و نقش موثر مولفه های مرتبط با بافت در آموزش زبان دست اندکاران آموزش زبان های خارجی در جهان را در سال های اخیر، به سوی رویکردهای مرتبط با «بومی سازی آموزش زبان های خارجی» سوق داده است. در این میان، برطرف کردن نواقص و کمبودهای آموزشی موجود در متدهای همگانی آموزش زبان های خارجی از جمله بی توجهی آن ها به بافت و نیازهای زبان آموزان جامعه هدف، سبب تقویت مبانی نظری و راهکارهای عملی در حوزه بومی سازی شده است. پژوهش حاضر نیز در پی مطالعه مفهوم و سازوکار بومی سازی آموزش زبان فرانسه در مدارس ایران متناسب با بافت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و با تبعیت از رویکرد بینافرهنگی در کشور است. این پژوهش در پی پاسخ دادن به این دو پرسش اساسی است: بومی سازی آموزش زبان فرانسه در مدارس ایران چه ضرورت ها و چه سازوکاری را به دنبال دارد و اینکه آموزش فرهنگ در کتب درسی آموزش زبان فرانسه چگونه و تا چه میزانی اعمال شده است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی بوده و از نظر نوع روش، توصیفی تحلیلی است که با روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به پرسش های اصلی پژوهش است. نتایج این پژوهش موید این مطلب است که آموزش زبان فرانسه در ایران در سه سطح کلان (بومی سازی آموزشی)، میانی (بومی سازی برنامه درسی) و خرد (بومی سازی کتاب های درسی) قابل اجراست. از سوی دیگر، تحلیل محتوای هفت کتاب درسی آموزش زبان فرانسه از به کارگیری مولفه های هویت ملی و مولفه های فرهنگ فرانسه به صورت نابرابر و نامتوازن و نادیده گرفتن رویکرد بینافرهنگی خبر می دهد.

نویسندگان

زهرا داورپناه

PhD in French Language Teaching, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

روح الله رحمتیان

Associate Professor, Department of French Language, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

پریوش صفا

Associate Professor, Department of French Language, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

سید بهنام علوی مقدم

Associate Professor, Department of Foreign Languages, Educational Research and Planning Organization, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Beacco, J.-C. (۲۰۰۵). Métamorphoses de l’ailleurs. Éléments pour une ...
 • • Bérard, E. (۱۹۹۵). Faut-il contextualiser les manuels?, Recherches et ...
 • • Bertoletti, M.C. (۱۹۸۴). Manuels et matériels scolaires pour l'apprentissage ...
 • • Besse, H. & Galisson, R. (۱۹۸۰). Polémique en didactique: ...
 • • Blanchet, P., Moor Ed., Asselah Rahal, S. (۲۰۰۹). Perspectives ...
 • • Blanchet, Ph. (۲۰۰۹). Contextualisation didactique: de quoi parle-t-on? https://www.researchgate.net/publication/۲۶۸۱۸۲۵۰۲_Contextualisation_didactiqu ...
 • • Castellotti, V. & Nishiyama, J. (۲۰۱۱). Contextualiser le CECR ...
 • • Chaudenson, R. (۲۰۰۸). Appropriation du français et pédagogie convergente ...
 • • Chiss, J.-L. (۲۰۱۰). La didactique des langues : une ...
 • • Cicurel, F. (۲۰۱۱). Les interactions dans l’enseignement des langues: ...
 • • Conseil de l’Europe, (۱۹۹۶). Conseil de la coopération culturelle, ...
 • • Courtillon, J. (۲۰۰۳). Elaborer un cours de FLE, Paris ...
 • • Cunningsworth, A. (۱۹۹۵). Choosing Your Coursebook, Publisher: Max Hueber ...
 • • Cuq, J.P & Gruca, I. (۲۰۰۵). Cours de didactique ...
 • • Delcroix, A. & al. (۲۰۱۶). Apprentissages, éducation, socialisation et ...
 • • Doucet, C. (۲۰۱۱). Quelles contextualisations pour l'enseignement du français ...
 • • Ethèves, C. (۲۰۱۵). Les enjeux didactiques et culturels des ...
 • • Hoteit, S. (۲۰۱۰). Enseignement - apprentissage du français au ...
 • • Littlejohn, A. (۲۰۱۱). The analysis of language teaching materials: ...
 • • López Javier, S. (۲۰۰۱). Grille d'analyse des manuels/ensembles pédagogiques ...
 • • Mouraz, A. & al. (۲۰۱۲). Contextualisation curriculaire: des discours ...
 • • Nofal, A.B. (۲۰۱۵). Les empreintes culturelles syriennes dans l'application ...
 • • Normand-Marconnet, N. (۲۰۰۸). L’auto-évaluation : évidence, défi ou utopie ...
 • • Odeh, A. & Zanchi, C. (۲۰۱۱). Choix, adaptation et ...
 • • Pasquale, R. (۲۰۰۹). Les manuels de FLE contextualisés en ...
 • • Puren, C. (۲۰۱۱). De l’approche communicative à la nouvelle ...
 • • Sauvage Luntadi, L. & Tupin, F. (۲۰۱۲). La compétence ...
 • • Sheldon, L. (۱۹۸۸). Evaluation of ELT textbooks and materials. ...
 • • Tomlinson, B. (۲۰۱۳), Developing materials for language teaching, London, ...
 • • Verdelhan, M. (۲۰۰۵). L’interculturalité en français langue seconde : ...
 • • Xue, L. (۲۰۱۴). Quelles traces de cultures éducatives dans ...
 • • Zanchi, C. (۲۰۰۹). L’adaptation du manuel de FLE généraliste ...
 • • Alavinia, P., & Zeinolabedini, M. (۲۰۱۵). A critical study ...
 • • Cadet, L. (۲۰۰۶). Operational notions in language and cultural ...
 • • Ghasempoor, A. & Liaghatdar, M.J. & Jafari, E. (۲۰۱۲). ...
 • • Mehrmohamadi,M.(۱۹۹۰).Curriculum:Opinions,approachesandperspective,Tehran : SAMT [In Persian] ...
 • • Moallemi, S. (۲۰۱۸). The social and didactic stakes of ...
 • • Nofal, A.B. (۲۰۱۵). Syrian cultural footprints in the application ...
 • • تقیپورظهیر، ع. (۱۳۸۵). اصول اساسی برنامهریزی درسی و آموزشی، ...
 • • حاجیانی، ا. (۱۳۷۹). تحلیل جامعهشناختی هویت ملی در ایران ...
 • • سلیمی، ا. ع.، و صفرزاده، م. م. (۱۳۹۷). از ...
 • • سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۸۸). نگاشت ...
 • • علوینیا، پ.، و م. (۱۳۹۴). بررسی و نقد کتاب ...
 • • قاسمپور دهاقانی، ع.، لیاقت دار، م. ج.، و جعفری، ...
 • • کیانی، غ. ر.، نویدینیا، ح.، و مومنیان، م. (۱۳۹۰). ...
 • • لقماننیا، م.، خامسان، ا.، آیتی، م.، و خلیفه، م. ...
 • • معروفی، ی.، و پناهی توانا، ص. (۱۳۹۲). کتاب های ...
 • • مهرمحمدی، م. (۱۳۸۹). برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشماندازها. ...
 • • وکیلی، ع.، و آزادارمکی، ت. (۱۳۹۲). مطالعه جامعهشناختی تعریف ...
 • نمایش کامل مراجع