استراتژی سیستم های اطلاعاتی با رویکردکارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه شهرداری بجنورد)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_015

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

در این جهان در حال تغییر، فناوری اطلاعات، برای نجات و بهبود عملکرد شرکت به طور افزایشی اهمیت مییابد. ارزیابی بخش فناوری اطلاعات برای درک این که چگونه این بخش در اهداف سازمانی و استراتژیک سهیم می شود، مهم و حیاتی است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی با رویکردکارت امتیاز متوازن در شهرداری بجنورد انجام شده است.روش تحقیق توصیفی - پیمایشی که جامعه هدف تحقیق کلیه کارکنان شهرداری بجنورد، تیم تصمیم آن تعداد ۳۰ نفر کارکنان بودند، که پرسشنامه ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی با فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی((FAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد در نوبت اول عامل مشتری با وزن نسبی ۰/۵۰۵ در رتبه اول و پس از آن مالی با وزن نسبی ۰/۲۹۴ در رتبه دوم و فرآیندهای داخلی با وزن نسبی ۰/۱۱۰در رتبه سوم و رشد و یادگیری با وزن نسبی ۰/۰۹۱ در رتبه چهارم اهمیت قرار گرفت. در نوبت دوم زیر معیار هارا با استفاده پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی و نرم افزار انتخاب خبره رتبه بندی انجام گرفت. در معیار های اصلی برای عامل مالی بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی ، عامل مشتری میزان رضایت کاربران سایر واحدهای سازمان، عامل فرآیندهای داخلی به هنگام بودن مسائل حل شده و عامل رشد و یادگیری عامل توسعه سیستمهای جدید در مرتبه اول قرار گرفتند.

کلیدواژه ها:

فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی ، کارت امتیازات متوازن ، ارزیابی عملکرد ، تکنولوژی اطلاعات

نویسندگان

مجید حق بین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بین الملل، کارمند شهرداری بجنورد