بررسی وضعیت ابزار و روش های ارزیابی مستندسازی پزشکان در بخش اورژانس: یک مطالعه مروری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS03_014

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1401

چکیده مقاله:

مستندسازی پرونده های پزشکی، به عنوان اولین و مهم ترین منبع جمع آوری اطلاعات بیماران می باشد. از طرفی ثبت صحیح پرونده های پزشکی به عنوان یکی از معیارهای مهارت های علمی پزشکان مدنظر قرار می گیرد. ازاینرو هدف از این مطالعه یک مروری نظام مند جهت بررسی وضعیت ابزار و روش های ارزیابی مستندسازی پزشکان در بخش اورژانس بود. یک مرور نظاممند در منابع اینترنتی معتبر از قبیل گوگل اسکولار و پایگاه های اطلاعات علمی مانند پابمد ۱ ، وب آف ساینس ۲ ، اسکوپوس ۳ ، ایران داک ۴ و اس آی دی ۵ محدود به مقالات به زبان فارسی و انگلیسی که مرتبط با ارزیابی مستندسازی پزشکان بخش اورژانس بودند تا پایان سال ۲۰۲۰ موردبررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در ۴ مورد از مطالعات با بررسی پرونده های ثبت شده سطح مستندسازی را ناقص و نامطلوب گزارش کردند؛ و در ۴ مورد دیگر میزان مستندسازی را متوسط تا مطلوب برآورد کردند. در ۲ مورد از مطالعات تاثیر آموزش و ۲ مورد تاثیر بازخورد و تشویق در مستندسازی را سنجیده بودند. در هیچکدام از مطالعات ابزار جامعی برای ارزیابی مستندسازی پزشکان در پرونده اورژانس ایجاد نشده بود؛ و الگوهای ارزیابی در هر مطالعه متفاوت و به صورت بررسی جزئی بودند. بررسی پژوهش های انجام شده در ایران و جهان در خصوص مستندسازی پزشکان به ویژه در بخش اورژانس تاکید بر اهمیت امر در ادامه روند بیماران دارد، بااین وجود طی مطالعات اخیر صورت گرفته، ابزار جامعی برای ارزیابی مستندسازی پزشکان در پرونده اورژانس تدوین و روایی سنجی نشده است؛ و به موجب آن تبعات آن برای تمامی ذینفعان پرونده پزشکی می باشد. علاوه براین تاثیر بازخورد و تشویق نیز از آموزش در بهبود مستندسازی بیشتر و بهتر بود، لذا پیشنهاد می گردد برنامه ها در جهت بازخورد مداوم به مستندسازان اعمال گردد. این مطالعه برگرفته شده از قسمتی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت مصوب جلسه شورای پژوهشی و جلسه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد اخلاق ۹۸۱۲۴۱ میباشد که پروتکل آن توسط کمیته اخلاق دانشگاه با کد IR.MUMS.REC.۱۳۹۹.۳۴ مورد تائید قرارگرفته است.

نویسندگان

عاطفه سادات موسوی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

سیده فاطمه موسوی بایگی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران