بررسی نقش منابع انسانی در حاکمیت سازمانی(شهرداری رشت)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_084

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

به واسطه تغییرات دنیای حاکمیت سازمانی، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی در نظر گرفته می شدند که سازمان ها را در زمینه های استخدام، اخراج واحتمالا آموزش کارکنان یاری می رساندند. یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در مدت بیست سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهرانه آشکار شده است. درحال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود که ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینکه فقط هزینه ای را برای سازمان ایجاد کند.اولریش در مورد موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی چهار شیوه را ارائه کرده است: با مدیران ارشد و صفی به منظور انتقال برنامه ریزیهای انجام شده به حوزه عمل همکاری کنند؛به منظور ایجاد کارآیی برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، واحد منابع انسانی باید تخصصی شود و بر این اساس کار سازماندهی انجام گیرد؛به مدافعی برای کارکنان تبدیل شود، درحالی که در جهت افزایش مشارکت کارکنان، به ویژه تعهد و توانایی آنها برای ایجاد نتایج فعالیت میکند؛مدیران منابع انسانی بایستی نقش عامل تغییر را در جهت تغییر و اصلاح فرایندها و بهبود ظرفیت سازمانی ایفا کنندپژوهش حاضر توصیفی و نوع آن کاربردی است که بر اساس داده های جمع آوری شده کتابخانه به بررسی موضوع پرداخته شده.

نویسندگان

محمدرضا رمضانی پور خواجکینی

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی کاربردی رشت، ایران