بررسی نقش مدیریت درآمد در توسعه سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری رشت)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_083

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

از آنجایی که توسعه سازمانی، موسسه ها و بازارهای مالی هر کشور میتواند تاثیر معنیداری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان نقش مدیریت درآمد در توسعه سازمانی مورد بررسی قرار گیرد؛ پژوهش حاضر توصیفی و نوع آن کاربردی است که بر اساس داده های جمع آوری شده کتابخانه به بررسی موضوع پرداخته شده. بر اساس نتایج به دست آمده درآمد مالی شهرداری ها از طریق کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری ، نظارت بر سرمایه گذاری های انجامشده، تجمع پساندازها و همچنین تسهیل در مبادله ها باعث کاهش هزینه های معاملاتی شده و با بهبود در تخصیص مناسب منابع مالی در فرصتهای سرمایه گذاری ، زمینه لازم را برای توسعه و رشد سازمانی فراهم میسازد. طبق مطالعه های انجامشده، اینچنین میتوان عنوان کرد که توسعه درآمد مفهومی چندوجهی است که فقط شامل بخش پولی بانکی نمیشود بلکه دارای ابعاد دیگری نیز همچون آزادی بخش مالی تحت عنوان مساله آزادسازی مالی، کیفیت مقررات و نظام حاکم بر بخش مالی، پیشرفت فنآوری میباشد که در نتیجه منجر به توسعه سازمانی می باشد.

نویسندگان

شمسی لسان قاضیانی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول. ایران

سیده فاطمه کاظمی قریشی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی. ایران