آسیب شناسی نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت گاز خراسان رضوی و تدوین استانداردهای آموزشی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,447

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CORGEDU01_014

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

مقاله حاضر براساس نتایج کاربردی جهت استخراج نیازهای آموزشی مدیران در سطح سرپرستی میانی و عالی شرکت گاز خراسان رضوی می باشد ابتدا نواقص موجود در فرایند نیاز سنجی از طریق مصاحبه با صاحبنظران آموزشی مدیران و سرپرستان شناسایی و سپس با اتکای به مدل سنجش قابلیت های مدیریتی و استفاده از پرسشنامه سنجش قابلیت های مدیران به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و درنهایت نیاز سنجی آموزشی مدیران پرداخته شد و درنهایت جامعه آماری این شرکت را مدیران سطوح سرپرستی میانی و عالی شرکت با پایه سازمانی 16 و بالاتر به تعداد 75 نفر تشکیل میدهد درنهایت مولفه های شایستگی استخراج و سپس دوره های آموزشی مورد نیاز تعیین گردید.

نویسندگان

هادی کریمی

دکتری مدیریت و رئیس آموزش شرکت گاز خراسان رضوی

زهره زاده محمد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی