همگرایی مفهوم حقوق دیپلماتیک و کاربست آن در تحول ریاضت اقتصادی در سطح بین الملل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EDCONF01_057

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400

چکیده مقاله:

امروزه کلید واژگان "تروریسم اقتصادی" به حربه ای نوپا و مدرن به منظور تحریم و تسخیر اقتصاد ملت ها بدل شده است. برخلاف جنگ اقتصادی که توسط حکومت ها علیه سایر کشورها انجام می شود، تروریسم اقتصادی توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی انجام می شود که می تواند موجب اقدامات بی ثبات کننده، متنوع، پیچیده یا گسترده با انگیزه های ایدئولوژیکی، پولی یا مذهبی جهت از بین بردن ثبات اقتصادی و مالی یک دولت شود. وانگهی یکی از مولفه های موثر در سیاست خارجی کشورها در ابعاد )قدرت( اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی عنصر «دیپلماسی» است. در عصر کنونی یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر جهانی «دیپلماسی اقتصادی» است. دیپلماسی اقتصادی اقدامات رسمی دیپلماتیک است که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب و کارهای ملی تسهیل می کنند ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا برای اثرگذاری روی قوانین بین المللی در راستای پیشبرد و منافع ملی تاکید می نمایند. در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از این رو دغدغه اصلی دولت ها به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد لذا ضروری است که دولت ها برای کسب موقعیت های بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ای از الزامات را برای تک تک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند. این مهم در حیطه سیاست گذاری خارجی یا تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می گردد. هدف پژوهش جاری بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی عنصر دیپلماسی اقتصادی دولت حاضر و تبدیل به ظرفیت ها در سطح بین المللی است که با یک رویکرد توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی و کالبدشکافی راهبردهای دیپلماسی در عصر کنونی می پردازد.

نویسندگان

امین حسنوند

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران