بررسی نقش ساختار مدیریت دولتی بر مدیریت بحران شهر بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMFECONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1400

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه نمودتمامی بحران ها درسطوح مختلف به سطح محلی باز می گردد تبیین جایگاه مدیریت شهری کشور در فرآیند مدیریت بحران می بایست از منظر ساختاری و قانونی مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق سعی می شود تا با بررسی نقش ساختار مدیریت دولتی و شهرداری ها در مدیریت بحران در وضع موجود و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شهرداری ها در مدیریت بحران های شهری و استفاده از مطالعات تطبیقی تجارب سایر کلانشهرها و کشورها به ارائه وضعیت و جایگاه مطلوب و درست موضوع در شهرداری بجنورد با استفاده از نتایج اطلاعات و امکانات راهکارهای لازم را در حوزه سیاستگزاری مدیریت شهری و مدیریت بحران میسر گردد. روش مطالعه در این تحقیق ، روش توصیفی تحلیلی با تاکید بر تحلیل ثانویه نتایج پیمایشی است .داده از پرسشنامه و یا اسناد کتابخانه ای تهیه گردیده است و از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار spss و تحلیل های تکمیلی نگارنده استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان رسمی و قراردادی با تحصیلات مختلف در پست های سازمانی مختلف در شهرداری بجنورد همچنین در شهرداری مناطق در قسمت شهرسازی و ستاد کل مدیریت بحران استانداری، همچنین پرسنل خدوم خدمات شهر به عنوان رکن اصلی مدیریت بحران در شهرداری می باشد و با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان گفت ساختار مدیریت دولتی در مرحله پیش، حین و پس از بحران به منظور کاهش آثار بحران نقش دارد.

نویسندگان

طاهر احمدی

دکتری برنامه ریزی و کنترل

علی محمدی

کارشناسی ارشد حسابرسی