نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استانهای جنوبی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPP-52-2_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400

چکیده مقاله:

در بررسی نماتدهای انگل گیاهی جمعآوری شده از مزارع، باغها، چمنزارها و علفزارهای عمدتا هفت استان جنوبی ایران شامل فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و بوشهر، در مجموع ۱۳ گونه از نماتدهای زیرخانواده Telotylenchinae و جنسهای Bitylenchus، Neodolichorhynchus، Paratrophurus، Trophurus و Tylenchorhynchus مورد شناسایی قرار گرفت که سه گونه N. phaseoli، Trophurus impar و Tylenchorhynchus qasimii برای اولین بار از ایران گزارش میشوند. توصیف کامل، دادههای ریختسنجی و تصاویر ترسیم شده این گونهها به همراه سه گونه گزارش شده قبلی که کامل شرح داده نشدهاند، ارائه گردیده است. همچنین گونه Tylenchorhynchus variannus به عنوان مترادف T. clarus اعلام میشود.

نویسندگان

رضا قادری

نویسنده

اکبر کارگر

مسئول مکاتبه