توالی و پویایی در تودههای جنگلی : مروری بر پژوهش های صورت گرفته

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF11_020

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

چکیده مقاله:

با معرفی و تثبیت موفقیت شیوههای جدیدجنگل شناسی و رویکردهای مدیریتی همگام با طبیعت ، توجه اغلب جنگلداران ومحققان علوم جنگل به توصیه و کاربرد روشهایی با کمترین دخالت و دست ورزی در طبیعت معطوف شده است . اما استفاده از این روشها بدون داشتن قالبی مناسب و برگرفته از طبیعت میسر نیست . بدیهی است جنگل های طبیعی و مسیرهای توالی شکل دهندهی آنها، به عنوان نمونه های کاملی از یک جامعه ی زیستی ، الگوهای مناسبی بوده و این امکان را فراهم می سازند. در اولین گام، معمولا روند توالی و تحولات جنگل ها با هدف اجرای مدیریت بهینه ی تودهها در پیروی از اصول توسعه ی پایدار بررسی می شود. در همین راستا و با هدف ارزیابی سیر توالی و پویایی اکوسیستم های جنگلی ، پژوهش های متعددی در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است . با تاکید بر پژوهش هایی که روشهای استنباطی شان ترکیب و ساختار پوشش گیاهی جنگل ها بوده است ، در این مقاله ، مروری اجمالی به برخی از این یافته ها شده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فروغ بهمنی

دانشجوی دکتری گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

علی سلطانی

دانشیار گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین دانشگاه شهرکرد