بازشناسی قوانین شهرداری ها بر احکام معماری و تاثیر آن بر سیما و منظر شهری نمونه موردی: شهراهواز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLC02_079

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

چکیده مقاله:

قوانین شهرداری که ابتدا بانام قانون بلدیه در ۵ فصل و ۱۰۸ ماده تصویب گردید و هدف آن حفظ منافع شهرداری ها و مردم شهرها ، می باشد. قوانین و حقوق شهری به منظور هدایت توسعه شهرها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی انجام خدمات شهری تدوین می گردند لیکن گاهی با گذشت زمان و با تغییرات کالبدی ، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایجاد شده ، قابلیت اجرایی قوانین قبلی و اثرات آنها با نارسایی هایی مواجه شده و اصلاح قوانین قبلی را متناسب با نیازهای جدید الزامی می نماید. مقررات شهرسازی و معماری بر اساس آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه ، عبارت است از مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری که در سطح کشور یا مناطقی از کشور لازم الرعایه بوده و به منظور فراهم کردن موازین طراحی ، اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی ، از مقیاس کلان تا تک بنا تهیه و به تصویب می رسد. هدف از این تحقیق بازشناسی و بررسی قوانین شهرداری ها و قوانین مرتبط با معماری و همچنین تاثیر این قوانین بر سیما و منظر شهری می باشد. نتیجه این پژوهش بدین شرح است که قوانین و مقررات شهرداری ها و احکام معماری تاثیر بسزایی در شکل گیری شهر دارد و سیما و منظر شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این مقاله از شیوه ی تحقیقی_توصیفی _تحلیلی بهره گرفته شده که با استفاده از منابع کتابخانه ای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز، کتابخانه مرکزی استان خوزستان، کتابخانه معاونت فرهنگی شهرداری اهواز و سایت های اینترنتی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا و نشریه های مرتبط با موضوع پژوهش نگاشته شده است.

نویسندگان

زهرا قضاوی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه ی خوزستان، اهواز،ایران

حمیدرضا هلاکویی

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه ی خوزستان، اهواز ایران