CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر فرسودگی بذر بر تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدان و پراکسیداسیون لیپید گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.)

عنوان مقاله: اثر فرسودگی بذر بر تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدان و پراکسیداسیون لیپید گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_080
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین غلامی تیله بنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایرا
محمد رحیمی - دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زابل
آرمین عسکری - دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زابل
جعفر نجاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، باشگاه پژوهشگران جوان، جیرفت، ایران.

خلاصه مقاله:
1T1TT00T 1به عنوان یکی از غنی ترین منابعTT001TT1گل گاوزبانTT001هTT گیا01اصلی بشمار می رود بطوریکه از آن به عنوان غنی ترین منبع T 014T 4 اسیدهای چرب T 1اکثر اثرات مشهود در پیری بذر ابتدا در T . در نزد بشر معرفی شده است Gamma Linoenic Acid (GLA) شناخته شده برای سطح مرفولوژیک بذر و سپس در طول جوانه زنی و رشد گیاهچه مشاهده می شوند . اما این اثرات تا تغییرات زیاد مرفولوژیکی و فراساختاری پیش می رود، که اثرات آن به آسانی نمایان نمی شود. اما می توان اثرات آن را به وسیله روش های پیشرفته پایشی که برای تعیین تغییرات در پیری بذر در سطح فیزیولوژیک استفاده می شوند، تشخیص داد. اثر زوال بذر بر تغییرات بیوشمیایی گیاه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل زوال بذر در 5 (Borago officinalis L.) دارویی گاوزبان 96 و 144 ساعت) بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح زوال میزان پراکسیداسیون افزایش و میزان فعالیت ،72 ،48 ، سطح ( 0 آنزیم پراکسیداز و کاتالاز کاهش یافت اما میزان این افزایش و کاهش برای بذرهای پرایمینگ شده کمتر بود. همچنین در کلیه سطوح زوال، در بذرهای پرایمینگ شده نسبت به شاهد مواد محلول سیتوپلاسمی کمتری از غشاءپلاسمای به محیط بیرون تراوش یافت.

کلمات کلیدی:
زوال بذر، گیاه دارویی گاوزبان، تغییرات بیوشمیایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141100/