CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه در گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

عنوان مقاله: تاثیر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه در گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_070
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا آب جامه، - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
امید مرادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
کامبیز فرد حیدر، - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
پگاه حاجی احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف نانوپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی سیاهدانه، آزمایشی در تابستان 1390 به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد 15 و 30 دقیقه) میباشد. نتایج ، اسلامی واحد شهر قدس اجرا گردید. تیمار بررسی شده شامل زمان های مختلف نانوپرایمینگ ( 0 نشان داد که اثر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در سطح 5 درصد معنی دار گردید. مقایسه 1 گرم) از تیمار / 124 )، درصد جوانه زنی( 98 %) وزن خشک گیاهچه ( 27 / میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( 46 شاهد به دست آمد. نتایج نهایی این آزمایش حاکی از آن بود که نانوپرایمینگ باعث کاهش کیفیت گیاهچه های تولید شده سیاهدانه گردیده است.

کلمات کلیدی:
نانوپرایمینگ ، گیاهچه، جوانهزنی، درصد جوانه زنی و سیاهدانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141090/