CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در (Vigna sinensis L.) هنگام جوانه زنی در لوبیا چشم بلبلی

عنوان مقاله: بررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در (Vigna sinensis L.) هنگام جوانه زنی در لوبیا چشم بلبلی
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_068
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

کسری معروفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر
سید علیرضا ولد آبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
پیام معاونی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
حسین علی آبادی فراهانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر

خلاصه مقاله:
تنشهای غیرزنده نظیر خشکی، شوری و تنش گرمایی از مهمترین عوامل کاهش میزان جوانه زنی بذور محسوب می گردند. اعمال تنش حرارتی قبل از جوانه زنی قادر است با ایجاد تغییراتی در غلظت و میزان هورمونهای موثر بر جوانه زنی، سبب ایجاد مقاومت به تنش گرمایی و کاهش اثرات نامطلوب این نوع تنش گردد. به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در لوبیا چشم بلبلی در سال 1390 آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید. عامل مورد بررسی شامل زمان های 10 و 20 دقیقه) از طریق قرار دادن بذور در آون با درجه حرارت 75 درجه سانتی گراد بود. شمارش ، مختلف تنش حرارتی ( 0 بذور جوانه زده به مدت 8 روز انجام شد و نتایج نشان داد که اثر تنش حرارتی بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک 186 )، درصد جوانه / گیاهچه در سطح 5 درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( 18 2) گرم از تنش حرارتی به مدت 10 دقیقه دبست آمدند. نتایج این بررسی نشان داد که / زنی( 87 %) و وزن خشک گیاهچه ( 14 اعمال محدود تنش حرارتی به بذر باعث افزایش درصد جوانه زنی و سبب بهبود کیفیت گیاهچه های تولید شده در لوبیا چشم بلبلی گردید.

کلمات کلیدی:
تنش حرارتی، کیفیت گیاهچه، جوانه زنی و لوبیا چشم بلبلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141088/