CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مقاومت به خشکی ارقام ذرت از طریق تجزیه به مولفه های اصلی و نمودار بای پلات

عنوان مقاله: بررسی مقاومت به خشکی ارقام ذرت از طریق تجزیه به مولفه های اصلی و نمودار بای پلات
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_034
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه ذبیحی محمودآباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
شهزاد جماعتی ثمرین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی مقاومت به خشکی ارقام ذرت از طریق تجزیه به مولفه های اصلی و نمودار بای پلات، آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1389 ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد ار دبیل اجرا شد. ،SC 700 ،BC 418 ،BC فاکتورها شامل شرایط کاشت با دو سطح (آبیاری و بدون آبیاری) و هشت رقم ذرت شامل 678 بود. نتایج نشان داد بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی، اولین بردار 72 SC و 704 BC 566 ،BC 652 ،SC 301 ،BC 582 در تشکیل این مولفه دارای بالاترین STI و YP ،YS ،MP ،GMP درصد تغییرات را نشان داد و با توجه به اینکه شاخصهای و TOL ضریب مثبت بودند، دومین مولفه، 27 درصد از کل تغییرات باقیمانده را توجیه نمود و همبستگی بالایی با شاخص های داشت. پس میتوان بیان داشت که مولفه اول ژنوتیپ های با عملکرد بالا و پایین و مولفه دوم ژنوتیپ های متحمل و حساس SSI را از هم جدا میکند. به طور کلی مولفه های اصلی اول و دوم 99 درصد از کل تغییرات را توجیه کردند. بر اساس نمودار بای به عنوان حساس ترین BC به عنوان متحمل ترین رقم و رقم 566 SC و 704 SC 301 ،SC پلات مشخص شد، ارقام 700 قرار گرفتند. شاخص هایی که همبستگی بالایی با عملکرد در شرایط تنش و نرمال داشتند و نیز در زاویه D و A رقم در گروه های ،MP بین عملکرد در شرایط تنش و نرمال قرار گرفته بودند نیز به عنوان شاخص های برتر معرفی شدند که شامل شاخص های به عنوان متحمل ترین ارقام و مناسب برای کشت در هر دو SC و 704 SC 301 ،SC بود. بنابراین، ارقام 700 STI و GMP به عنوان حساس ترین رقم در بین ارقام مورد مطالعه انتخاب گردیدند. BC شرایط آبی و دیم و رقم 566

کلمات کلیدی:
بای پلات، ارقام ذرت، تجزیه به مولفه های اصلی، عملکرد و خشکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141054/